ระบบ PABX ยังคงมีความจำเป็นสำหรับองค์กรขนาดกลางอยู่หรือไม่

ระบบ PABX ยังคงมีความจำเป็นสำหรับองค์กรขนาดกลางอยู่หรือไม่

ระบบชุมสายโทรศัพท์สำนักงานอัตโนมัติมักจะถูกใช้งานในคอลเซนเตอร์และองค์กรที่ใช้สายโทรศัพท์จำนวนมาก โดยระบบนี้จะเป็นสายโทรศัพท์สายเดียวที่สามารถเข้าถึงได้จากสายโทรศัพท์หลายสายจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร ฉะนั้นเมื่อคุณโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการลูกค้าของธุรกิจขนาดใหญ่ สายของคุณจะถูกดำเนินการผ่านระบบ PABX จากนั้นสายจะถูกโอนไปยังพนักงานบริการลูกค้าต่อไป

 

ระบบ PABX มีอะไรบ้าง

ปัจจุบันมีระบบ PABX ที่แตกต่างกันอยู่ 4 ระบบคือ แบบดั้งเดิม, IP, hosted และ virtual นอกจากนี้คุณยังไม่สามารถใช้ VoIP กับระบบ PABX แบบดั้งเดิมได้ แต่คุณยังสามารถใช้ได้กับอีกสามระบบที่เหลือ

1. ระบบ PABX ดั้งเดิม : ระบบนี้จะใช้สายโทรศัพท์ในการเชื่อมต่อการโทรจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านดำเนินการและค่าบำรุงรักษาที่มาก ดังนั้นธุรกิจส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยใช้งานระบบ PABX แบบดั้งเดิมกันแล้ว แต่จะใช้ระบบ IP, hosted, หรือ virtual แทน อย่างไรก็ตาม บางธุรกิจก็ยังคงใช้งานระบบเก่านี้ แต่พวกเขาก็กำลังค่อย ๆ เปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยเช่นกัน

 

2. ระบบ IP PABX : ระบบ PABX แบบ IP กำลังเป็นที่นิยมเนื่องจากพนักงานที่อยู่ตามสำนักงานในเมืองต่าง ๆ หรือทั่วโลกมีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดาย โดยการเชื่อมต่อจะถูกดำเนินการผ่านอินเทอร์เนต ดังนั้นโทรศัพท์ทุกเครื่องจึงต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เนตด้วย นั่นหมายความว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจะมีราคาแพง แต่เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านการดำเนินงานและการบำรุงรักษาจะถูกกว่าระบบ PABX แบบดั้งเดิม

 

3. ระบบ Hosted PABX : ระบบนี้ได้รับความนิยมมากกว่าระบบ IP เนื่องจากคุณไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์เพื่อใช้ในการทำงานและยังลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดซื้อ, การติดตั้งและการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ระบบนี้ยังมีการทำงานบนเว็บไซต์ภายนอก ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือเพียงแค่จ่ายค่าโฮสท์รายเดือนเท่านั้น

ระบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางซึ่งไม่มีเงินทุนมากพอในการลงทุนในระบบ นอกจากนี้ธุรกิจขนาดใหญ่หลายรายยังเปลี่ยนมาใช้ระบบ Hosted PABX เนื่องจากมีราคาถูกกว่าและจัดการได้ง่ายกว่า

 

4. ระบบ Virtual PABX : ระบบนี้เป็นระบบ PABX แบบคลาวด์ ซึ่งมีราคาถูกกว่าแบบระบบ hosted แต่มีคุณสมบัติน้อยกว่าระบบ hosted เนื่องจากบางระบบจะมีการจัดการแค่การโทรภายในแต่ไม่ได้จัดการการโทรภายนอกที่โทรเข้ามายังธุรกิจของคุณ แต่บางระบบก็มีการจัดการการโทรทั้งภายในและภายนอก และรวมถึงข้อความเสียงและเสียงรอสายอีกด้วย ดังนั้นคุณจึงควรศึกษาระบบนี้ให้ดี

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าระบบใดเหมาะสมกับคุณ คุณควรพิจารณาหลักการสี่ประการดังนี้:

1. คุณกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือไม่

ระบบ PBX แบบ hosted มีข้อดีคือมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งน้อยกว่าเนื่องจากคุณไม่ต้องซื้อซอฟท์แวร์, ฮาร์ดแวร์, และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอาจต่างกันออกไปโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ และค่าลิขสิทธิ์ โดยบริษัทส่วนใหญ่พบว่าระบบ hosted PBX มีราคาถูกกว่าระบบอื่นถึง 70%

 

2. คุณต้องการคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นหรือไม่

หากเป้าหมายของคุณคือการเปลี่ยนระบบโทรศัพท์เพื่อกำหนดความต้องการทางธุรกิจของคุณ ระบบ  Hosted VoIP จะมีระบบที่เหมาะกับคุณมากกว่าเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ถูก นอกจากนี้คุณยังสามารถติดต่อกับผู้ขายเพื่อเข้าถึงการใช้งานแบบทดลองได้ โดยจะทำให้คุณสามารถทดสอบการใช้งานกับกลุ่มผู้ใช้ที่คุณกำหนดโดยที่ยังไม่ต้องลงทุนใด ๆ

 

3. คุณใช้งานการโทรระหว่างประเทศหรือโทรทางไกลมากแค่ไหน

ระบบ Hosted PBX มักจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูก อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่าการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานระบบนี้”โดยเฉลี่ย” 40% จากการใช้ระบบโทรศัพท์ธรรมดา อาจทำให้องค์กรที่มีการใช้โทรศัพท์จำนวนมากประหยัดค่าโทรได้อีกสองเท่า นอกจากนี้ ธุรกิจสตาร์ทอัพและบริษัทที่มีการโทรระหว่างประเทศบ่อย ๆ อาจประหยัดค่าโทรไปได้ถึง 90%

 

4. คุณมีพนักงานจำนวนเท่าไหร่

โดยมากแล้วระบบ hosted PBX จะมีราคาถูกกว่าเมื่อใช้ในองค์กรที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน และค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนจัดซื้ออุปกรณ์และการบำรุงรักษาจะมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าเมื่อใช้ในบริษัทขนาดกลาง แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการโทรแต่ละครั้งที่ถูกกว่าสำหรับบริษัทขนาดเล็ก

 

หากคุณมีพนักงาน 51 คน คุณไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับระบบ premise-based IP telephony เนื่องจากคุณควรคำนึงถึงต้นทุนด้านปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การฝึกกอบรมภายในองค์กร, การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ, รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและการออกใบอนุญาตให้วิศวกรเครือข่ายรวมถึงค่าใช้จ่ายแอบแฝงอื่น ๆ

 

ระบบ hosted PBX มีคุณประโยชน์มากมาย โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติในการกระจายสาย, การรอสายและการโอนสายรวมถึงการอนุญาตให้ผู้ใช้หลายรายสามารถเข้าถึงได้จากหมายเลขธุรกิจหมายเลขเดียวแล้ว ระบบ hosted PBX ยังสามารถจัดการสายเรียกเข้าที่ยังไม่ได้ถูกตอบรับในทันที นอกจากนี้ยังมีบริการต่าง ๆ เช่น แฟกซ์, ข้อความเสียง, ข้อความอัตโนมัติ, การประชุมและการบันทึกการโทรทั้งหมดอีกด้วย

 

ระบบ Hosted PBX ยังมีคุณสมบัติอีกมากมายได้แก่:

▪ องค์กรสามารถดำเนินการโดยใช้เลขหมายเพียงเลขหมายเดียวแม้ว่าจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมถึงการอนุญาตให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อจากบ้านโดยใช้โทรศัพท์พื้นฐานแบบดั้งเดิมได้ รวมถึงมีคุณสมบัติการใช้งานเหมือนผู้ใช้ระบบ PBX รายอื่น ๆ

▪ ลดรายจ่ายในการบำรุงรักษาและการอัพเกรดฮาร์ดแวร์

▪ รองรับการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่กำหนดเอง ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายในการโทรภายใน

▪ รองรับการผสมผสานระหว่างการชำระค่าใช้จ่ายและการทำบัญชี และ;

▪ การเข้าถึงระบบโทรศัพท์สายตรง หรือเข้าถึงคุณสมบัติการใช้งานภายในจากสายโทรศัพท์ภายนอก

ระบบ PABX มีความสำคัญอย่างมากท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน โดยระบบ hosted PBX มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า และองค์กรหลายแห่งยังสามารถใช้ระบบ IP telephony ได้ และเนื่องจากระบบนี้คือระบบโฮสท์ คุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อฮาร์ดแวร์ที่มีราคาแพงหรือการอัพเกรดอุปกรณ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ระบบ hosted PBX ยังเหมาะสมกับบริษัทที่ต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ไม่ว่าบริษัทนั้นจะมีขนาดเท่าใดหรือมีความต้องการแบบใดก็ตาม

 

 

แหล่งที่มา : https://www.nextiva.com/blog/what-does-a-hosted-pbx-do-for-small-business.html

https://www.digitaledge.org/how-can-a-pabx-system-help-small-to-medium-sized-businesses

https://www.atlantech.net/blog/is-pbx-hosting-right-for-your-business-9-ways-to-know-for-sure 

 

08-3ptelecom.co.th

ADDRESS

เลขที่ 63 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 44/1 ถนน กาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

CONTACT US

        02 098 9558 ( 10 คู่สาย )

        094 936 5159

Fax   02 136 5274

E-mail : [email protected]

Tel.

FOLLOW US

3PTelecom

@3P.Telcom

iPECS

ADDRESS

เลขที่ 63 ซอย 01

กาญจนาภิเษก 44/1

ถนน กาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

CONTACT US

Tel.   02 098 9558 ( 10 คู่สาย )
        094 936 5159        
Fax   02 136 5274
E-mail : [email protected]

FOLLOW US

3PTelecom


@3P.Telcom


iPECS

Copyright © 2019 www.3ptelecom.co.th All Rights Reserved.​​

DESIGN by

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google
ตู้ สาขา โทรศัพท์ Ericsson-LG, ระบบ ตู้ สาขา โทรศัพท์, ติด ตั้ง ตู้ สาขา โทรศัพท์, ipecs ip phone, ericsson lg pabx