CONTACT

US​

TELEPHONE

ADDRESS

E-MAIL

86/88  ถนนกาญจนาภิเษก  แขวงดอกไม้

เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร  10250​

02 107 5766 ( 10 คู่สาย )

094 936 5159

Fax : 02 136 5274

CONTACT

FORM​

S๊UBMIT

Name

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

Phone

This field is required.

E-mail

This field is required.

Message

This field is required.

SUBMIT

Name

This field is required.

ขอบคุณครับ

ข้อความถูกส่งเรียบร้อยแล้ว

Phone

This field is required.

E-mail

This field is required.

Message

This field is required.

เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการติดตั้งมายาวนานกว่า 20 ปี
และเลือกสินค้าที่มีคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน มีบริการ
ครบวงจร ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า​

ตู้ สาขา โทรศัพท์ Ericsson-LG, ระบบ ตู้ สาขา โทรศัพท์, ติด ตั้ง ตู้ สาขา โทรศัพท์, ipecs ip phone, ericsson lg pabx

ADDRESS

FOLLOW US

        02 1075766 ( 10 คู่สาย )

        094 936 5159        

Fax   02 136 5274
E-mail : [email protected]

86/88  ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250​

Tel.

3PTelecom

@3P.Telcom

iPECS

ตู้ สาขา โทรศัพท์ Ericsson-LG, ระบบ ตู้ สาขา โทรศัพท์, ติด ตั้ง ตู้ สาขา โทรศัพท์, ipecs ip phone, ericsson lg pabx

CONTACT US

ADDRESS

86/88  ถนนกาญจนาภิเษก

แขวงดอกไม้  เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  10250​

CONTACT US

        02 107 5766 ( 10 คู่สาย )

        094 936 5159

Fax   02 136 5274

E-mail : [email protected]

Tel.

FOLLOW US

3PTelecom

@3P.Telcom

iPECS

จีเนียส เว็บสวย ติดหน้าแรกๆ Google

DESIGN by

Copyright © 2019 www.3ptelecom.co.th All Rights Reserved.​

ตู้ สาขา โทรศัพท์ Ericsson-LG, ระบบ ตู้ สาขา โทรศัพท์, ติด ตั้ง ตู้ สาขา โทรศัพท์, ipecs ip phone, ericsson lg pabx